News Release

ทำดีสร้างรอยยิ้ม ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ขอร่วมชื่นชมพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมทำความดีสร้างรอยยิ้ม และมอบความสุขคืนแก่ลูกค้าคนสำคัญ ภายใต้กิจกรรม Integrity & Ethics

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมร้านJiffy

Jiffy Catering บริการจัดชุดอาหาร เพื่อทุกโอกาสสำคัญ

Jiffy Catering บริการจัดชุดอาหาร เพื่อทุกโอกาสสำคัญ

บริษัทฯ ขอแสดงความชื่นชมแก่พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ และร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ลูกค้า

บริษัทฯ ขอแสดงความชื่นชมแก่พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ และร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ลูกค้า ??
Page 1 of 41