Company Profile

ประวัติบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM)

 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ภายหลังการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ConocoPhillips ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจครบวงจรทั้งทางด้าน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมี ปัจจุบัน บริษัท PTTRM ในฐานะกลุ่มบริษัทในเครือของ ปตท. เป็นผู้ดูแลและบริหารสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านค้าสะดวกซื้อจิฟฟี่ จำนวน 149 สาขา พร้อมสถานีบริการเอ็นจีวี (NGV) อีก 1 สาขา รวมถึงธุรกิจทางด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารจิฟฟี่คิทเช่น บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ หรือ Jiffy Catering รวมถึง ผลิตสินค้าเฮาส์แบรนด์ (House Brand) จิฟฟี่ที่ออกวางจำหน่ายที่สะดวกซื้อจิฟฟี่ทั่วประเทศ

 

สถานีบริการน้ำมัน ปตท.-จิฟฟี่ เป็นสถานีบริการน้ำมันคุณภาพของปตท. จำนวน 150 สาขาตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลัก ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ที่พื้นที่กว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านต่างๆ   นอกเหนือไปจากการให้บริการน้ำมัน อาทิเช่น บริการห้องน้ำสะอาดที่รับประกันความสะอาดด้วยรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วม” ระดับประเทศ ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2552 บริการร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการร้านอาหารที่มีให้เลือกหลากหลาย บริการธนาคาร และร้านกาแฟรสชาติดีอย่างกาแฟอเมซอน เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในสถานบริการน้ำมัน ปตท.-จิฟฟี่ ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอีกด้วย

 

ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ เป็นร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า 5,000 รายการ ตั้งแต่อาหารจานด่วน ขนมขบเคี้ยว เครื่องดี่ม สินค้าเบ็ดเตล็ด ไปจนถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ และสิ่งของจำเป็นในการเดินทาง บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงภาพลักษณ์ด้วยการออกแบบพัฒนารูปแบบร้านจิฟฟี่ ทั้ง 149 สาขา ภายใน 5 ปีให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และจะขยายธุรกิจร้านจิฟฟี่ไปยังพื้นที่ต่างๆ นอกสถานีบริการน้ำมัน โดยจะพัฒนารูปแบบร้านจิฟฟี่ในลักษณะโมเดลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ร้านจิฟฟี่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน ด้วยการมอบห้องน้ำสะอาดภายใต้โครงการห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเริ่มตั้งแต่ปี 2552 การมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 4,847,716 บาท การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดการใช้พลังงานต่างๆ ด้วยการริเริ่มติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.-จิฟฟี่ การใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน นอกจากนั้น บริษัท PTTRM ยังให้การส่งเสริมและอุปถัมภ์ทางด้านศาสนาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงในประเทศ เป็นต้น

 

วิสัยทัศน์ของ PTTRM (Vision):

 

     “เป็นบริษัทไทยชั้นนำด้านพลังงานและธุรกิจค้าปลีกครบวงจรที่มีบริการเป็นเลิศ”

 

พันธกิจของ PTTRM (Mission):

 

     • มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า

     • มุ่งสู่การทำธุรกิจค้าปลีกครบวงจร

     • ขยายฐานธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อนอกสถานีบริการเพื่อเป็นฐานรายได้อีกทางหนึ่ง