Award & Recognitions

19 สิงหาคม 2557

PTTRM รับ 108 รางวัล สถานีบริการน้ำมันตามมาตรฐาน ปตท. ประจำปี 2557

14 สิงหาคม 2555

PTTRM รับ 99 รางวัลสถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินการตามมาตรฐานของ ปตท.

15 กันยายน 2554

ปตท.-จิฟฟี่ พระราม 2 กม. 35 รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับเขตปี 2554

23 สิงหาคม 2554

PTTRM รับ 98 รางวัลสถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินการตามมาตรฐานของ ปตท.
Page 1 of 3