กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด และลูกค้าจิฟฟี่

มอบเงินบริจาค 6 โครงการประจำปี 2564

PTTRM ร่วมกับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สนับสนุนโครงการเด็กออทิสติก ฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่

PTTRM ร่วมกับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สนับสนุนโครงการเด็กออทิสติก ฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่

ภาพรวมบรรยากาศ การบริจาคเงินสมทบทุนกิจการเพื่อชุมชน ปี 2563

ภาพรวมบรรยากาศ การบริจาคเงินสมทบทุนกิจการเพื่อชุมชน

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินโรงเรียนบ้านหนองตาด 300,000 บาท

PTTRM มอบเงิน 300,000 บาท
Page 1 of 6