กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ

พนักงานทำความดี สาขา ฉะเชิงเทรา เขาหินซ้อนขาออก

พนักงานทำความดี สาขา ฉะเชิงเทรา เขาหินซ้อนขาออก

PTTRM และ PTTOR ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

PTTRM และ PTTOR ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่มอบเงินบริจาค 150,000 บาท ให้แก่วัดลำลูกกา จ.ปทุมธานี

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่มอบเงินบริจาค 150,000 บาท ให้แก่วัดลำลูกกา จ.ปทุมธานี

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านหนองคู

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านหนองคู จ.ขอนแก่น
Page 1 of 7