กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ

โครงการ " แบ่งชุดสวย ให้เพื่อนใส่ "

22 สิงหาคม 2557

จิฟฟี่ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาจัดโครงการ "แบ่งชุดสวยให้เพื่อนใส่"

20 กุมภาพันธ 2556

ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ

18 มกราคม 2556

ผู้บริหารและพนักงาน PTTRM ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ
Page 1 of 3