การทำนุบำรุงศาสนา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 PTTRM เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดรางหวาย จ.กาญจนบุรี

มอบเงินกฐินจำนวน 100,000 บาท เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 125,000 บาท

แก่วัดบ้านทัพพระ จ.สระแก้ว

PTTRM ร่วมส่งมอบเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่า 720,000 บาท

PTTRM ร่วมส่งมอบเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่า 720,000 บาท

27 พฤศจิกายน 2555

ปตท.-จิฟฟี่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างพระวิหาร ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท