การทำนุบำรุงศาสนา

27 พฤศจิกายน 2555

ปตท.-จิฟฟี่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างพระวิหาร ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท