ห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่ มูลค่า 492,461 บาท

PTTRM วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดโลกโมฬี 492,461 บาท

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

PTTRM บริจาคเงินรพ.สวนปรุง 70,000 บาท

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินโรงเรียนวัดบางลี่ 300,000 บาท

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินโรงเรียนวัดบางลี่ 300,000 บาท

ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ สมทบทุนสนับสนุนสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดหนองเขิน

สมทบทุนสนับสนุนสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดหนองเขิน
Page 1 of 2