กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ

PTTRM ร่วมกับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สนับสนุนโครงการเด็กออทิสติก ฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่

PTTRM ร่วมกับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สนับสนุนโครงการเด็กออทิสติก ฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่

ภาพรวมบรรยากาศ การบริจาคเงินสมทบทุนกิจการเพื่อชุมชน ปี 2563

ภาพรวมบรรยากาศ การบริจาคเงินสมทบทุนกิจการเพื่อชุมชน

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินโรงเรียนบ้านหนองตาด 300,000 บาท

PTTRM มอบเงิน 300,000 บาท

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินซืออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏ

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินซืออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏ 100,000 บาท
Page 1 of 5