การทำนุบำรุงศาสนา

PTTRM ร่วมส่งมอบเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่า 720,000 บาท

PTTRM ร่วมส่งมอบเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่า 720,000 บาท

27 พฤศจิกายน 2555

ปตท.-จิฟฟี่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างพระวิหาร ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท