เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
630015 ICT20-EN008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) สำหรับห้อง Data Center ที่สำนักงานใหญ่ (HQ) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11/08/2020 1,002,783.67 Download
630017 ICT20-EN011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Trend Micro Licenses ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 09/09/2020 630,045.96 Download