เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
620010 ICT19-PH005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุง Datacenter สำหรับศูนย์ฝึกอบรม Pinehurst และ DR Site การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 19/07/2019 1,840,473.83 Download
620012 ICT19-PH008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Network การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05/08/2019 719,530.06 Download
620014 ICT19-EN002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษา Trend Micro Licenses ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 19/09/2019 684,479.00 Download
620015 ICT19-EN005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจัดหาและติดตั้ง Storage สำหรับ HQ และ DR Site การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/10/2019 2,998,140.00 Download
620016 ICT19-PH015 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Privileged Access Management การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/09/2019 2,795,696.00 Download
620018 ICT19-EN007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบห้อง Data Center และอุปกรณ์ Network สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/11/2019 1,391,000.00 Download
620019 ICT19-EN008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษา Trend Micro Licenses ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18/10/2019 684,479.00 Download
620020 HR-RM MEMO-013/2562 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจัดซื้อข้าวสารสวัสดิการสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าของบริษัทฯ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/10/2019 3,900,000.00 Download
620021 ICT19-EN006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Server, Storage, Tape Drive, SAN Switch, VMWare Licenses และ BackupExec Licenses ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/11/2019 2,062,430.00 Download
620022 ICT19-RH010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จ้างพัฒนาระบบการปันค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 08/11/2019 982,260.00 Download