เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
630003 ICT20-WK003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เช่าเครื่องฉายภาพ (Projector) สำหรับสำนักงานใหญ่, ศูนย์ฝึกอบรม Pinehurst และทีม Mobile Training ประจำปี 2563 - 2565 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 12/03/2020 1,898,643.10 Download
630004 HR-ADMIN MEMO-005-2563 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/02/2020 11,293,440.00 Download
630005 ICT20-WK001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 03/03/2020 1,140,192.00 Download